Image description
Vinger aan de pols, alert blijven en de ontwikkelingen voor u blijven volgen
Van de voorzitter

Vinger aan de pols, alert blijven en de ontwikkelingen voor u blijven volgen

Maart 2024

Met genoegen houden wij, de Huurders Belangen Vereniging (HBV), dit jaar weer onze algemene ledenvergadering jaarvergadering over het jaar 2023. Deze vergadering wordt gehouden op een andere locatie dan dat u voorgaande jaren gewend was.

Voor dit jaar 2024 vindt de vergadering plaats op dinsdag 19 maart in de sportkantine Voorwaarts aan de Kerklaan 2a, te Twello en woensdag 20 maart in het Trefpunt aan de Molenweg 53-55 te Gorssel.

Wij nemen afscheid van onze huidige voorzitter Gerard Küpers en Betsy Witteveen actief bestuurslid. Zij treden af en stellen zich niet meer herkiesbaar. Het huidige bestuur per 1 april 2024 bestaat uit de voorzitter Henk Degen, secretaris Kees Dorrestein en penningmeester Aat Kerpershoek.

Wij zijn opzoek naar 2 nieuwe bestuursleden, die zich als bestuurder bij ons drieën willen sluiten. Mocht u belangstelling hebben voor een zo'n creatieve functie, neem dan contact met ons op; wij vertellen u graag wat een functie in het bestuur inhoudt.
U kunt ons bereiken via de mail info@hbv-ijsseldal.nl. Telefonisch kan ook 06-151 04 886. In beide gevallen zal onze secretaris Kees Dorrestein met u contact opnemen.

Het afgelopen jaar 2023 hebben wij geprobeerd ons zo goed mogelijk te profileren als HBV in het belang van u, de huurders. En dat in een goede samenwerking met de verhuurder "IJsseldal Wonen" en de gemeentes Lochem en Voorst. Bij de gemeentes Lochem en Voorst bespreken wij samen met de wooncorporatie de prestatieafspraken over meerdere jaren. En hierin zijn wij ook dit jaar weer goed geslaagd. Verder houden wij onze speerpunten scherp te weten: duurzaamheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid (o.a. veilig wonen).

Wat betreft leefbaarheid (veilig wonen) is in 2023 een wijkschouw geïntroduceerd. De wijkschouw is een middel om kritisch te kijken naar een bepaalde buurt en om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Deze schouw wordt uitgevoerd door de bewoners in samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeente, de wooncorporatie en de HBV. Op 26 oktober 2023 is er een wijkschouw geweest in Twello in de wijk Demmerskamp. Voor 2024 staan er nog meer op het programma.

Onze contacten / gesprekken met nieuwe huurders en bewonerscommissies hebben door omstandigheden in 2023 niet plaats gevonden. Maar in 2024 zijn ze weer ingepland.

Wij als HBV-bestuurders houden ook voor het komende jaar de vinger aan de pols, zullen alert blijven en de ontwikkelingen voor u blijven volgen.

Henk Degen,

Voorzitter Huurdersbelangen Vereniging IJsseldal

 

>
<