Image description
VAN DE VOORZITTER
Harry Verboom

VAN DE VOORZITTER

September 2022

Nu de zon nog aan de hemel staat te bakken maken we ons nog druk over hoe we het in huis koel kunnen houden. In de krant staan er regelmatig adviezen om het leefbaar te houden. De volkomen onverwachte extreme stijging van de energie prijzen en de hoge inflatie, met als gevolg veel duurdere boodschappen, zijn voor ons allen een zeer grote zorg.

T.a.v. de gemeentelijke regelingen rond de gasprijzen adviseren wij u dringend om hier gebruik van te maken. De corporatie is gaarne bereid om u te helpen. U kunt bellen met IJsseldal Wonen en vragen naar Eudia Tjeerdsma. In Voorst kunt u bij financiële problemen ook contact opnemen met Stimenz, Karin Peters, 06 13341941. In Lochem kunt u bij deze moeilijke problemen terecht voor hulp bij het Baken, 0573-289290, en bij “Energierekening Onbetaalbaar 06 11220692”. In al deze situaties geldt: “Wacht niet te lang, hoe eerder hulp gevraagd wordt hoe beter”.

De plannen van IJsseldal Wonen t.a.v. renovatie, isoleren van woningen, energie zuiniger maken van woningen, zullen op korte termijn met de HBV besproken worden. Voortdurend pleiten wij voor spoed hoewel wij ons ook realiseren dat IJsseldal Wonen niet alles in één keer kan verwezenlijken.  ‘

Als bestuur vragen wij ook nog om uw aandacht voor vacatures binnen ons bestuur. Medio maart 2023 treed ik af als voorzitter en stel ik mij na acht jaar niet meer kandidaat. Taken van de voorzitter zijn; leiden van alle vergaderingen, toezien op naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, met de secretaris het voorbereiden van de agenda en het samenstellen van het jaarverslag, de externe vertegenwoordiging van de HBV en aanspreekpunt zijn. Al met al best een stevige klus die echter ook veel voldoening oplevert. U kunt zich als kandidaat melden via de telefoon en de mail. 

Harry Verboom

Voorzitter Huurdersbelangen Vereniging IJsseldal.

>
<