Image description
NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF

JAARVERGADERING 2022

In 2022 gaat de Huurdersbelangenvereniging weer een jaarvergadering houden. De jaarvergadering is in 2020 en ook in 2021 niet doorgegaan in verband met de corona pandemie. De jaarvergadering is gepland op 8 maart in Stationskoffiehuis Korderijnk in Twello, aanvang 19.30 uur en op 9 maart in de Borkel in Gorssel, aanvang 19.30 uur. Alle huurders van IJsseldal Wonen zijn hiervoor uitgenodigd. Nadere informatie volgt!


KWALITEITSMETING BIJ IJSSELDAL WONEN

IJsseldal Wonen is aangesloten bij de KWH, het kwaliteitscentrum voor de huursector.
Als er bij u een reparatie heeft plaatsgevonden of er is een ander contact geweest met IJsseldal Wonen krijgt u misschien via de mail een verzoek om aan te geven of u tevreden bent over de dienstverlening. IJsseldal Wonen verzamelt de antwoorden van de huurders en deze gegevens komen terug in het jaarverslag in de vorm van een cijfer. Om te zorgen dat dit cijfer klopt is het heel belangrijk dat u de enquête van de KWH invult.

 Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van IJsseldal Wonen is het heel belangrijk dat IJsseldal Wonen hiervan op de hoogte is. Als u tevreden bent is het ook fijn voor IJsseldal Wonen om dat te horen. De HBV heeft de ervaring dat IJsseldal Wonen open staat voor kritiek en dat verbeteringen wel degelijk plaatsvinden. Door de enquête in te vullen werkt u mee aan een juist beeld van de dienstverlening.


ACTIEVE HUURDERS GEZOCHT!

Volgend voorjaar gaat Riet Brugman, die al 12 jaar bestuurslid van de huurdersbelangenvereniging is, stoppen met haar functie. Ze heeft dit werk gedurende drie termijnen met veel inzet en enthousiasme gedaan. Ze zou ook eigenlijk best nog wel door willen, maar drie termijnen is het maximum dat iemand bestuurslid van de HBV mag zijn.

Daarom zijn we nu vast op zoek naar een actieve huurder die als medebestuurder in ons bestuur zou willen komen. Riet is nu secretaris en het zou het mooist zijn als we iemand kunnen vinden die haar taken één op één overneemt, maar een herverdeling van taken is ook bespreekbaar. Als bestuur overleggen we maandelijks met elkaar en een keer per twee maanden met IJsseldal Wonen. Daarnaast is er enkele malen per jaar overleg met de gemeente. Ook extern zijn er contacten en scholing, bijvoorbeeld bij de woonbond. 

Wilt u ook een bijdrage leveren binnen de huurdersbelangenvereniging? Uw inzet is van harte welkom!  Mail naar info@hbv-ijsseldal.nl of neem contact op met Riet Brugman: 0571 841693


INTERVIEW HUURDERSBELANGENVERENIGING

Betaalbaarheid een speerpunt van de Huurdersbelangenvereniging IJsseldal
Riet Brugman doet namens de Huurdersbelangenvereniging IJsseldal (HBV) het woord. Ze is secretaris van de HBV en vertegenwoordigt al sinds 2010 de huurders van IJsseldal Wonen. “Betaalbaarheid is een belangrijk onderwerp wat bij de HBV met stip op nummer een staat”, geeft Riet Brugman duidelijk aan. “Het is tegenwoordig zo moeilijk voor mensen om aan een betaalbare woning te komen. Dat vind ik vreselijk”.

Wat is betaalbaarheid?
“Betaalbaarheid van een woning gaat niet alleen om de huurprijs. Het is een optelsom van de huur, energielasten en gemeentelijke belastingen”. Dat alles moet in verhouding staan met het inkomen dat iemand heeft. Een gezonde balans is de zogenaamde woonquote. Dat betekent dat maximaal 30% van je inkomen opgaat aan woonlasten. Tegenwoordig is dat helaas vaak 33% of nog veel meer. De overheid kijkt vaak alleen naar de huurprijzen en niet naar de energielasten die ook de pan uit rijzen. Terwijl het toch echt om het totaalplaatje gaat”, aldus Riet.

Wat kan de HBV doen?
De HBV is alert op alles wat met betaalbaarheid te maken heeft en legt deze onderwerpen op tafel in de overlegvergaderingen met de woningcorporatie.
“Zo onderhandelen wij jaarlijks met IJsseldal Wonen over de huurverhoging. Om die zo laag mogelijk te houden”, geeft Riet aan. “Onze invloed is wel beperkt. De corporatie moet natuurlijk rond kunnen komen en voldoende overhouden voor onderhoud en duurzaamheid. Maar we hebben in 2019 voor elkaar gekregen dat, vanwege het 100-jarig bestaan van IJsseldal Wonen, geen huurverhoging is doorgevoerd. Een leuk cadeautje voor de huurders”! Naast de jaarlijkse huurverhoging is de HBV ook in gesprek met IJsseldal over de nieuwe huurprijs na renovatie en verduurzaming in een wijk. “Wij vinden het dan belangrijk dat de huurder profiteert van de lagere energielasten en hier minimaal 10 of 20 euro per maand aan overhoudt”. Een individuele huurder die bij de HBV aanklopt over betaalbaarheid verwijzen wij vaak terug naar IJsseldal Wonen. Er zijn allerlei betalingsregelingen mogelijk. IJsseldal Wonen gaat dan in gesprek met de huurder en zoekt naar de beste oplossing. De HBV is meer betrokken bij betaalbaarheid in groter verband. Wij maken thema’s rond betaalbaarheid bespreekbaar en zetten ze op de agenda van de corporatie.
“Over deze samenwerking zijn wij tevreden. We hebben samen al het een en ander bereikt. Maar betaalbaarheid blijft, zeker in deze tijd een heel belangrijk, zo niet het belangrijkste speerpunt van de HBV”, sluit Riet af.


HBV EN ENERGIE

De huurdersbelangenvereniging vindt duurzaamheid van groot belang. Voor nu om te zorgen dat onze maandelijkse lasten niet te hoog worden en voor de toekomst om te zorgen dat we dan ook nog voldoende energie beschikbaar hebben. De HBV heeft al jaren een potje geld dat hiervoor beschikbaar is, maar we wisten eigenlijk nooit goed hoe we dit zouden besteden. Daarom ondersteunen we van harte het initiatief van de gemeente Lochem samen Lochem Energie en IJsseldal Wonen. We stellen hier vanuit onze pot € 12.500 voor beschikbaar. De volgende zaken gaan daaruit binnenkort mogelijk worden:

Let op de publicaties van de gemeente in de huis-aan-huisbladen om te zien hoe u hiervoor in aanmerking kunt komen.


MOGELIJKHEDEN VOOR HUURVERLAGING.

Afgelopen maanden heeft IJsseldal Wonen voor meerdere huurders een verlaging van de huur door kunnen voeren voor mensen met een laag inkomen. Dit was mogelijk door de nieuwe regels die door de overheid zijn ingevoerd in verband met Corona. IJsseldal heeft dit gedaan voor huurders waarvan bij hen bekend is dat ze een laag inkomen hebben. Het kan zijn dat u ook weinig inkomen hebt maar dat dit niet bij IJsseldal bekend is. Als u hiervoor nog niet benaderd bent maar u denkt hier wel voor in aanmerking te komen dan kunt u voor 31 december bellen met IJsseldal of langs gaan bij het kantoor aan het Marktplein in Twello.

>
<