Verslag van de jaarvergadering 2019 van de Huurdersbelangenvereniging IJsseldal

Over HBV IJsseldal

Verslag van de jaarvergadering 2019 van Huurdersbelangenvereniging IJsseldal, gehouden op 26 en 27 maart 2019 om 19.30 in respectievelijk in Brasserie Korderijnk Twello en in de Borkel in Gorssel

Verslag van de jaarvergadering 2019 van de Huurdersbelangenvereniging IJsseldal

Verslag van de jaarvergadering 2019 van Huurdersbelangenvereniging IJsseldal, gehouden op 26 en 27 maart 2019 om 19.30 in respectievelijk in Brasserie Korderijnk Twello en in de Borkel in Gorssel

Aanwezig;  85  leden, 40 in Gorssel  en 45 in Twello. Het voltallige bestuur van de HBV,   Mevr. Yolanda Winkelhorst, Dhr. Peter Jansen, mevr.  Inge Veldhuis, mevr. Sonja Honders, mevr.Claudia  Hoogerman, Mevr.Zeyhan Kahraman,  Mevr. Riet Kleverwal en Dhr.Bert Sluizeman  van IJsseldal Wonen,   Mevr. Heleen Buijs, Dhr. Berry Prins  en mevr. Bea Annot leden van de Raad van commissarissen. De wijkagent van Twello Wilco Jansen en de wijkagent van Gorssel Robert Nijhof.

Opening

De voorzitter Harry Verboom opent de vergadering om 19.30 en heet een ieder welkom. Bij de koffie zijn petit fours met de tekst HBV 0% om te vieren dat er dit jaar geen huurverhoging zal zijn.

Notulen jaarvergadering 2018

Geen opmerkingen.

Jaarverslag 2018

Toelichting door de secretaris Riet Brugman. Er zijn geen vragen.

Financieel jaarverslag

Toelichting door Reinier Hartgers, er zijn geen vragen.

Verklaring kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit Dhr. Krijnen, mevr. Dreierink-Kluin en  mevr. Tony Bedeaux-Michon. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en heeft geen vragen. De penningmeester krijgt  decharge.  Voor volgend jaar worden er 2 nieuwe leden gekozen: mevr. Betsy van Huizen en Dhr. Klaver. Mevr. Bedeaux zal opnieuw deel uitmaken van de kascommissie.

Bestuursverkiezing

Dhr. Harry Verboom treedt af en is herkiesbaar. Dhr. Verboom wordt herkozen

De huurder aan het woord

Een van de aanwezige huurders wil graag weten hoe de HBV te bereiken is. Antwoord: via het e-mailadres info@hbv-ijsseldal.nl of via het telefoonnummer van de secretaris 0571-841693 Ook de website geeft deze informatie zie  www.hbv-ijsseldal.nl .

Een ander huurder vraagt hoe het zit met de asbestverwijdering. Hier is nog geen duidelijkheid over.

Verder zijn er geen vragen. 

Toelichting door mevr. Winkelhorst op het beleid van IJsseldal Wonen. 

IJsseldal Wonen wil duurzaam en dichtbij zijn. De woningen moeten duurzaam worden gemaakt maar ook de relaties met de huurders en andere relaties moeten duurzaam zijn. IJsseldal Wonen wil dicht bij de huurders staan. De telefoonverbinding is verbeterd, de website is vernieuwd.

Dit jaar is er geen huurverhoging, samen met de HBV is hiertoe besloten.

Bij renovatie en verduurzaming zal de huur soms omhoog gaan maar de energiekosten zullen omlaag gaan. Dat betekent dat de huurder er per saldo op vooruit gaat.

Voor het planmatig onderhoud zijn contracten gesloten met bedrijven, zowel in het Voorster deel als in het Gorsselse deel.

Het verduurzamen van woningen gaat gestaag door. Er wordt vooral ingezet op het beter isoleren van de wat oudere woningen door dakisolatie en vloerisolatie. Voorlopig gaat het om 300 woningen. Vraag van mevr. Versteegen: Gaat IJsseldal Wonen energieneutraal bouwen en van het gas af. Antwoord: dat is nog een lastige vraag, veel is nog onduidelijk, welke plannen heeft de Gemeente? Welke techniek wordt gebruikt? In Harfsen is een blok huizen energieneutraal ( nul op de meter) gebouwd met warmtepompen en zonnepanelen. Dit project heeft goed gewerkt, het is warm genoeg, de bewoners zijn tevreden. Om alle nieuwbouw energieneutraal te bouwen is nog te duur, alle corporaties moeten een extra belasting betalen aan de overheid, de zgn. verhuurderheffing, 12 % van de inkomsten. Dit zet ook een rem op de verduurzaming.

De energielabels van de woningen worden geactualiseerd.

Theo Krijnen vraagt of de bouwsector te rade gaat bij ander landen waar men verder is dan hier. Waarom zelf het wiel uitvinden.

 Er is bij nieuwbouw ook een probleem met het vinden van voldoende personeel om het werk uit te voeren.

De huurverhoging zal in 2020 in principe inflatievolgend zijn maar dat wordt in de loop van 2019 verder uitgewerkt. Soms wordt de huur “bevroren” of zelfs verlaagd. Jan Muis vraagt of de hogere huren ( boven de huursubsidiegrens)  ook bevroren kunnen worden. Antwoord, ja soms kan dat.

 Harry Verboom bedankt mevr. Winkelhorst voor haar uitgebreide toelichting en kondigt een korte pauze aan.

 

Na de pauze volgt een aantal korte sketches van de Toneelgroep Tof Volk uit Vragender. De sketches hebben als onderwerp: Het oplichten van nietsvermoedende mensen met de bedoeling hen geld afhandig te maken.

 Ieder stukje wordt 2 x gespeeld, de eerste keer hoe het fout kan gaan, de tweede keer hoe het beter kan.

 Er worden drie situaties gespeeld:

a)               Bezorgen postpakket waarbij de pinpas wordt ontvreemd

b)               Bezoek thuiszorg, en nadien bellen door de bank

c)               Meekijken bij pinautomaat en nadien bezocht worden door monteur.

Bij de nabespreking vertellen de wijkagenten , in Twello Wilco Jansen en in Gorssel Robert Nijhof wat je kunt doen om te voorkomen dat je door een babbeltruc wordt opgelicht.

De belangrijkste dingen zijn:

  • Doe nooit zo maar de deur open als je niet weet wie er staat, of zet hem op de kierstand.
  • Laat nooit iemand meekijken als je gaat pinnen
  • Geef nooit je pincode af.
  • Doe de achterdeur op slot, ook als u thuis bent, soms zijn dieven met zijn tweeën, de ene houdt u aan de praat, nummer twee gaat via de achterdeur naar binnen.
  • Geloof niet alles wat mensen zeggen, Oplichters vertellen vaak zielige verhalen.
  • Ook moeders met kinderen of mannen in nette pakken kunnen oplichters zijn.
  • Vraag altijd om een legitimatie
  • Banken zullen u nooit bellen over uw bankpas of pincode. Ook als u digitaal berichten krijgt dat er iets niet in orde is met uw pas, ga er niet op in en bel uw bank.

 De agenten hebben folders klaarliggen om mee te nemen, te bestellen bij de politie.

 Harry Verboom houdt een toespraak voor Yolanda waarin hij haar bedankt voor haar duidelijk en open verslag van de werkwijze en plannen van IJsseldal Wonen.

Wie dat wil kan nog het glas heffen op de toekomst en het bestuur van de HBV wenst een ieder wel thuis