Prestatie afspraken 2018 getekend

Over HBV IJsseldal

Op 29 november (Lochem) en 13 december 2017 ( Voorst) hebben de Gemeentes Lochem en Voorst, de woningcorporatie IJsseldal Wonen en de Huurdersbelangenvereniging IJsseldal de prestatieafspraken over 2018 getekend. In Lochem zijn de prestatieafspraken getekend met de Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en met de huurdersbelangenverenigingen IJsseldal en Lochem. IJsseldal Wonen heeft woningbezit in een aantal dorpen binnen de gemeente Lochem, te weten Gorssel, Epse, Eefde, Harfsen en Almen.


Op  29 november (Lochem)  en 13 december 2017 ( Voorst) hebben de Gemeentes Lochem en Voorst, de woningcorporatie IJsseldal Wonen en de Huurdersbelangenvereniging IJsseldal de prestatieafspraken over 2018 getekend. In Lochem zijn de prestatieafspraken getekend met de Woningcorporaties Viverion en  IJsseldal Wonen en met de huurdersbelangenverenigingen IJsseldal en Lochem.  IJsseldal Wonen heeft woningbezit in een aantal dorpen binnen de gemeente Lochem, te weten Gorssel, Epse, Eefde, Harfsen en Almen. 

De prestatieafspraken zijn bindend voor zowel de Gemeente als voor de Corporatie. Het gaat onder andere over de volgende punten. 
1. Liberalisatie en verkoop;
2. Nieuwbouw en aankoop van woningen;
3. Betaalbaarheid en bereikbaarheid van de doelgroep;
4. Huisvesting van specifieke doelgroepen; asielzoekers, mensen met een beperking etc.
5. Kwaliteit en duurzaamheid van woningen;
6. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed.
 
Ook het onderzoek naar woonwensen van  jongeren in Voorst  en de Woonvisie van de gemeente Lochem zijn meegenomen. IJsseldal Wonen richt zich op sociale huurwoningen, zowel voor de middeninkomens als voor de lagere inkomens. 80% van de woningen is bereikbaar voor mensen met een minimum inkomen die afhankelijk zijn van huurtoeslag.
De speerpunten van de Huurdersbelangenvereniging, De HBV, zijn betaalbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. De HBV, de Corporatie en de Gemeentes trekken gezamenlijk op als het gaat over duurzaamheid.
In de voorbereiding van de prestatieafspraken hebben de Gemeentes, de Corporatie en de HBV elkaar goed kunnen vinden. 
De HBV is in de gelegenheid geweest de belangen van de huurders onder de aandacht te brengen.
De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de beleidsvisies van de Gemeentes en de Corporatie en op de visie en uitgangspunten van de HBV. De prestatieafspraken worden ieder jaar bijgesteld.