Nieuwsbrief en jaarvergadering 2021

Over HBV IJsseldal

Nieuwsbrief HBV IJsseldal maart 2021 +Jaarvergadering 2021

Nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging IJsseldal maart 2021

Beste leden van Huurdersbelangenvereniging IJsseldal.

Hierbij onze eerste Nieuwsbrief van 2021 en tevens de uitnodiging om mee te denken over de jaarvergadering van 2021. Andere jaren konden we u uitnodigen voor een jaarvergadering die we hielden in Twello en in Gorssel met een lekker kopje koffie en een leuk programma voor na de pauze. De directeur van IJsseldal Wonen gaf informatie over het beleid van IJsseldal Wonen. We hebben al die jaren een mooie opkomst gehad, tezamen 70 à 80 leden. Jammer genoeg hebben we in 2020 verstek moeten laten gaan door de coronacrisis en ook in 2021 gaat het weer niet lukken. Zoals u wellicht weet zijn alle huurders van IJsseldal Wonen automatisch ook lid van de huurdersbelangenvereniging.

De directeur van IJsseldal Wonen Mevr. Y.Winkelhorst heeft per 1 februari IJsseldal Wonen verlaten om een functie elders te aanvaarden. De HBV heeft uitstekend met  mevr. Winkelhorst samen gewerkt en we hopen met de nieuwe directeur de goede samenwerking te kunnen voortzetten. Twee leden van het dagelijks bestuur van de HBV zijn betrokken bij de sollicitatieprocedure van de nieuwe directeur.

De overheid heeft besloten in verband met de coronacrisis in 2021 de huren te bevriezen. Daarnaast is er de mogelijkheid huurverlaging aan te vragen als uw inkomen sterk achteruit is gegaan. Dit moet u zelf bij de corporatie aanvragen. De woonbond heeft hiervoor een formulier ontwikkeld. U kunt dit formulier bij de HBV opvragen.

De Stichting IJsseldal Wonen heeft een betalingsfonds ingesteld voor huurders die tijdelijk in financiële problemen zijn gekomen. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen kunt u dat bij IJsseldal Wonen navragen. U kunt ook navragen of u wellicht in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Jaarvergadering 2021

De jaarvergadering wordt dit jaar schriftelijk gedaan, niet heel gezellig maar het kan even niet anders.

In 2021 hebben 2 bestuursleden aangegeven te willen aftreden, Mevr. Hanne Waanders wilt aftreden, evenals Dhr, Ap Peppelenbos. We hebben inmiddels 2 nieuwe kandidaten gevonden, te weten Dhr Henk Degen uit Eefde en Mevr. Rejhana Semic uit Gorssel. Als u hierop wil reageren dan graag voor 1 april 2021.

Onze penningmeester heeft de kascommissie bijeen geroepen, u vind de bevindingen van de kascommissie hierbij. Het financieel jaarverslag kunt u opvragen bij de secretaris. Vanwege de vertrouwelijkheid voegen we het financieel jaarverslag niet standaard hierbij.

Omdat de jaarvergadering van 2020 niet is doorgegaan heeft de penningmeester dezelfde kascommissieleden uitgenodigd om ook dit jaar de  jaarrekening te controleren. Voor volgend jaar willen we graag weer 2 nieuwe leden van de kascommissie hebben. Als u huurder bent van IJsseldal Wonen en u vindt het leuk om samen met de penningmeester de financiële stukken door te nemen, neem contact op met de secretaris, zie onderaan deze brief. Het kost u een middag of ochtend.

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en we hopen in 2022 weer op de gebruikelijke manier de jaarvergadering te organiseren.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de Huurdersbelangenvereniging IJsseldal,

Riet Brugman, secretaris