Van de voorzitter

Over HBV IJsseldal

Beste leden van de huurdersbelangenvereniging IJsseldal. Binnen het bestuur van onze vereniging is afgesproken dat de voorzitter, Harry Verboom, eens per drie maanden een bericht zal plaatsen op de website. Daarmee willen wij de communicatie met onze leden, en dat zijn alle huurders van IJsseldal Wonen, verbeteren. Ook willen wij u meer informeren over alles wat er in huurders land speelt.

HBV IJsseldal.

Van de voorzitter

December 2019.

 

Beste leden van de huurdersbelangenvereniging IJsseldal.

Binnen het bestuur van onze vereniging is afgesproken dat de voorzitter, Harry Verboom, eens per drie maanden een bericht zal plaatsen op de website. Daarmee willen wij de communicatie met onze leden, en dat zijn alle huurders van IJsseldal Wonen, verbeteren. Ook willen wij u meer informeren over alles wat er in huurders land speelt. Een onderwerp wat elk jaar in de maanden oktober, november en december aan bod komt is de betaalbaarheid. Betaalbaarheid is een speerpunt van de HBV, zij staat voortdurend in onze belangstelling maar de laatste drie maanden van het jaar extra, want dan vindt er een speciaal overleg met de corporatie plaats en moeten ook de prestatieafspraken worden afgerond. De prestatieafspraken zijn het resultaat van een wettelijk voorgeschreven overleg tussen de gemeenten (bij ons Voorst en Lochem), IJsseldal Wonen en de huurdersbelangenvereniging. Heel het volkshuisvestelijk beleid in de gemeente voor het volgend jaar zijn in die prestatieafspraken vastgelegd.

Bij al dat overleg over de betaalbaarheid staan een aantal zaken centraal: wat moet men gaan betalen voor de huur, wat zijn de energie kosten en wat moet men betalen aan gemeentelijke heffingen. Samen noemen we dat de woonquote. We realiseren ons heel goed dat die betaalbaarheid onder sterke druk staat. Ook de verhuurders weten dat en er is een sociaal huuraccoord afgesloten tussen Aedes( de vereniging van de corporaties) en de Woonbond( de vereniging van de huurders. Ondanks dat zijn we voortdurend in overleg, aan het onderhandelen, met IJsseldal Wonen, om de eventuele huurverhoging zo laag mogelijk te houden.

Maar stijging van de energie prijzen valt buiten de HBV bevoegdheid. De landelijke overheid bepaalt wat er voor de energie betaald moeten worden. Als HBV weten we dat gas en licht dure zaken zijn en dat voor veel huurders dat een groot probleem kan zijn.(energie armoede). Voor ons als HBV maar ook voor de corporatie zit daar wel een belangrijk duurzaamheidsaspect in. Hier hoop ik de volgende keer wat over te kunnen schrijven.

De gemeentelijke heffingen zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Van belang hierbij is dat u om kwijtschelding kunt vragen.De waterschapsbelasting telt in dit gebeuren ook mee en ook hier kunt u om gedeeltelijke kwijtschelding vragen. Ik hoop dat u enige duidelijkheid hebt gekregen over wat wij onder betaalbaarheid verstaan en waarom wij en hoe ons best doen om die aanvaardbaar te houden.

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

In deze december maand u goede dagen wensend,

Harry Verboom

Voorzitter HBV IJsseldal.