Kascommissie beoordeling 2021

Over HBV IJsseldal

Op 25 februari 2021 heeft de kascommissie de financiën van de financiën van de huurdersbelangenvereniging lJsseldal nagekeken en beoordeeld.

Verklaring kascommissie huurdersbelangenvereniging lJsseldal betreffende boekjaar 2021

 

Op 25 februari 2021 heeft de kascommissie de financiën van de huurdersbelangenvereniging lJsseldal nagekeken en beoordeeld.

Dit heeft zij gedaan door het grootboek en bijbehorende facturen door te nemen en door de digitale overzichten van de Rabobank door te nemen. 

De kascommissie is van mening dat de documenten en verslaglegging voldoen aan de daaraan te stellen eisen. Het geheel ziet er overzichtelijk en verzorgd uit.

Als de leden ook instemmen met het gevoerde beleid van huurdersbelangenvereniging lJsseldal, kan decharge aan het bestuur worden verleend.

Twello, 25 februari 2021

Mevr. T.Bedeaux            Mevr. B. van Huizen                      Dhr. A. Klaver