Gluurverhoging

Over HBV IJsseldal

Gluurverhoging belastingdienst moet schade vergoeding betalen.


Gluur verhoging

De belastingdienst moet een Amsterdamse huurder een schadevergoeding van € 554,10 betalen, omdat er in de periode 2013-2015 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl er geen wettelijke basis voor was.

De belastingdienst overtrad hier mee haar geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade van ondervonden.

De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een inkomensafhankelijke huurverhoging door gevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de woonbond, die al sinds de invoering van 2013 actie voert tegen de inkomens afhankelijk huurverhoging of ‘gluurverhoging. De woonbond spande eerder een collectieve rechtszaak aan, maar werd toen niet onafhankelijk verklaard.

Op www.woonbond.nl staat een modelbrief  waarmee huurders die in 2013 tot 2015 een gluurdersverhoging kregen, een schade vergoeding kunnen eisen bij de belastingdienst. Huurders moeten deze brief vóór 1 juli 2018 versturen, omdat dan de vijfjarige , verjaringstermijn’ voor de vordering over 2013 afloopt.

 

Ter informatie:

Het departement van financiën deelt mede dat namens de Belastingdienst hoger beroep is aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag. Zolang de kwestie onder de rechter is zal er geen inhoudelijke beslissing worden genomen omtrent verzoeken om schadevergoeding.  Wordt aangehouden totdat de gerechtelijke procedures definitief zijn afgehandeld.