Image description
AVG
privacy policy

AVG

De “Huurdersbelangenvereniging IJsseldal” (HBV IJsseldal) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De “Huurdersbelangenvereniging IJsseldal” (HBV IJsseldal) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als “Huurdersbelangenvereniging IJsseldal” (HBV IJsseldal) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door de “Huurdersbelangenvereniging IJsseldal” (HBV IJsseldal) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de “Huurdersbelangenvereniging IJsseldal” (HBV IJsseldal) de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door de “Huurdersbelangenvereniging IJsseldal” (HBV IJsseldal) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door de “Huurdersbelangenvereniging IJsseldal” (HBV IJsseldal) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de “Huurdersbelangenvereniging IJsseldal” (HBV IJsseldal) de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door de “Huurdersbelangenvereniging IJsseldal” (HBV IJsseldal) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

>
<