Agenda jaarvergadering 2019

Over HBV IJsseldal

Agenda jaarvergadering 2019 van de huurdersbelangenvereniging IJsseldal

De agenda van de jaarvergadering, tevens algemene ledenvergadering van de huurdersbelangenvereniging IJsseldal dinsdag 26 maart  2019 in Brasserie Korderijnk te Twello en woensdag 27 maart 2019 in het Woonzorgcentrum de Borkel in Gorssel. 

Aanvang beide keren 19.30, zaal open vanaf 19.00 uur

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter Harry Verboom
 2. Notulen jaarvergadering van  14 maart 2018
 3. Jaarverslag 2018 toelichting door de secretaris
 4. Financieel jaarverslag 2018, toelichting door de penningmeester
 5. Verslag kascommissie, 
 6. Kiezen kascommissie 2019, Dhr. Krijnen treedt af.
 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Dhr. Harry Verboom.
 8.  De huurder aan het woord
 9. Toelichting van mevrouw Winkelhorst op het beleid van IJsseldal Wonen in 2019
 10. Toelichting op het programma na de pauze.
 11. Rondvraag en sluiting van de jaarvergadering

 Pauze    

Programma na de pauze: Hoe herken je babbeltrucs. Voor wie doet u de deur open? Via een paar korte toneelstukjes waarin waargebeurde situaties worden nagespeeld wordt aanschouwelijk gemaakt hoe je in de val kan worden gelokt en je pinpas en/of je  geld kwijt bent.

Sluiting door de voorzitter, er wordt u nog een consumptie aangeboden door de HBV

De agenda en de agendapunten 2 en 3 liggen ter inzage. Het financieel jaarverslag komt op de beamer en wordt toegelicht door de penningmeester.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.hbv-ijsseldal.nl of via de e-mail info@hbv-ijsseldal.nl